Algemene voorwaarden

Lid worden

 • Een nieuw lid mag twee gratis proeflessen volgen.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal een halfjaar. Dit is inclusief het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Lid zijn

 • Contributie wordt d.m.v. automatische incasso betaald.
 • Contributie wordt rond de 25e van elke maand afgeschreven (12 maal per jaar).
 • De bondscontributie van de KNGU wordt, voor een lid, apart geïncasseerd in de maanden januari, april, juli en oktober (of de maand na inschrijving als nieuw lid naar rato van het lopende kalenderjaar).
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering (februari/maart).
 • Wedstrijdgeld wordt apart geïncasseerd.
 • Tijdens de basisschoolvakanties is er geen les.

Lid af

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan viermaal per jaar: voor 1 januari, voor 1 april, voor 1 juli of 1 oktober: zeg je bijv. je lidmaatschap op 15 februari op, dan eindigt je lidmaatschap per 1 april en ben je voor de maand februari en maart nog contributie verschuldigd
 • Opzeggen dient schriftelijk: A. Hofstra, Utgong 59, 9244 HG, Beetsterzwaag of per mail penningmeester@frisiagymsport.nl uitgevoerd te worden.