Afmelden

Afmelden kan door een bericht te sturen naar de penningmeester:

  1. per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@frisiagymsport.nl)
  2. schriftelijk (Frisia Gymsport Beetsterzwaag, Wyldsang 47, 9244 HJ BEETSTERZWAAG).
Per kwartaal kan er worden afgemeld (1 januari, 1 april, 1 juli,1 oktober)