Besturen met een visie!

Op 4 september zijn Lies, Odette en Willy begonnen met de cursus Besturen met een visie! Tijdens deze cursus leren wij hoe wij doelen, visies en een beleid voor een vereniging kunnen vaststellen en bereiken. Tevens bied het ons als bestuurder inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen wij handvatten voor onze vereniging.

Marchien Klappe van de KNGU deelde tijdens de twee avond een verenigingsbox uit aan de deelnemende verenigingen. In deze box zit informatie die wij kunnen gebruiken voor het besturen van een vereniging.